År 1900 flyttade bryggerifabrikören Reinhold Danielsson in. Samma år fick han bygglov för en bryggeribyggnad med ett enda rum inne på tomten vid södra tomtgränsen; dessförinnan förefaller endast ha funnits boningshuset vid gatan. Tre år senare friköptes tomten från Kronan.

Bygglov gavs sedan 1907 för stallbyggnad, placerad som förlängning mot öster av bryggeribyggnaden, och 1910 för ännu en bryggeribyggnad, en smal halvlänga väster om den tidigare, nående med gavel ut mot gatan. Rörelsen benämns nu ”Åhus Bryggeri & Wattenfabrik”.

Bryggerifabrikören Danielsson dog 1913. Verksamheten fortsatte, till att börja med tydligen under änkans, Karna Danielsson, ledning och sedan under sonens, bryggerifabrikören Karl Danielsson, ledning; år 1929 stod ”Bryggeribolaget K. Danielsson” som bygglovssökande när det gällde insättande av en dörr längst i norr i boningshusets gatufasad. Karl Danielsson blev sedan fastighetens ägare 1937.

Rivningslov gavs så för den yngre bryggeribyggnaden; dock tycks endast den västra delen närmast gatan ha rivits vid detta tillfälle. Under 1940-talets första hälft var det aktuellt med olika byggnadsarbeten, bl.a. inredande av vindsvåningen i boningshuset och tillbyggnad av fabriksbyggnaden, det senare också 1951, då en andra våning med bl.a. laboratorium tillkom. Tre år därefter gavs bygglov för ny- och tillbyggnad av garage och lagerutrymmen i vinkel i nordöst på tomten.

Bryggerifabrikören Karl Danielsson flyttade bort 1954 medan verksamheten fortsatte till början av 1960-talet. Bryggeriet gick samma öde till mötes som hundratals andra då Pripps med staten i ryggen köpte upp eller konkurerade ut i princip alla på marknaden.

Nu har verksamheten återuppstått tack vare entreprenören Ulrik Jönsson. Verksamheten finns nu på Köpmannagatan 6 i en fastighet som uppfördes 1896 som en Betelkyrka som bryggeriet verkade fram till början på 1960 talet.

Klicka på bilden för komma till privatimport på Systembolaget.